[Mã code 41069]

Full source code website upload và nghe nhạc trực tuyến có cả app desktop

  (1 Đánh giá)
  0       1356    

Hệ thống nghe nhạc trực tuyến, chat, viết blog bao gồm source code web và app. Web nghe nhạc đa chức năng giao diện thân thiện mobile, đẹp. Bộ source code bao gồm có app desktop

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
07-1-2021
Loại file
Full code
File download
 podcast-project.zip [90 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ và chức năng giống demo 100%
Hỗ trợ cài đặt qua teamview
Hướng dẫn deploy triển khai thực tế

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
2

Đánh giá (3)
5/5

Ngày tham gia
13/6/2017

Hệ thống bao gồm 3 project con:


 * Web podcast

* Server api 

* App desktop

-------------------------------------------

*Web podcast:

   - Giao diện đẹp mắt và thân thiện được viết hoàn toàn bằng framework adonisjs (nodejs)
   - Tích hợp tính năng chat realtime qua websocket
   - Tính năng profile cá nhân, viết blog và người dùng,
   - Trình nhận diện tên bài hát gốc, label recording, năm phát hành

--------------------------------------------

* App desktop 
   - Giao diện đơn giản đẹp mắt
   - App chạy bằng electronjs cross-cross-platform nên rất nhẹ. Các bạn có thể build ra app chạy trên windows, macos hoặc linux
 

---------------------------------------------

* Api server

   - Api viết bằng framework của php là laravel 
   - Tính năng xử lý file nhạc, ảnh và trả về token
   - Tính năng nhận diện bài nhạc tải lên qua api

Website demo: http://adonis-webapp.herokuapp.com
 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


code web nghe nhạc,app nghe nhạc,website nghe nhạc trực tuyến,code web php,code web nodejs,website php

code web nghe nhạc,app nghe nhạc,website nghe nhạc trực tuyến,code web php,code web nodejs,website php

code web nghe nhạc,app nghe nhạc,website nghe nhạc trực tuyến,code web php,code web nodejs,website php


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Môi trường yêu cầu:

  - webserver php (apache, nginx, ...) và php >=7.4 
  - nodejs 14.15.4 LTS
  - Composer
  

Folder:

  - laravel_service_upload_file (Server có nhiệm vụ lưu trữ và xử lý file ảnh và audio) php
  - podcast_web (Hệ thống nghe nhạc website) nodejs(adonisjs)
  - podcast_desktop_app (App nghe nhạc cross-platform có thể build ra windows, linux và macos) electronjs

Hướng dẫn cài đặt:

  - Copy thư mục laravel_service_upload_file vào htdocs (xampp) hoặc www (wampp)
  - Trong thư mục laravel_service_upload_file chạy command composer install
  - Sửa thông tin cấu hình trong file .env bao gồm thông tin kết nối database bao gồm host,port,database,user,password, API_AUDIO_TOKEN bạn có thể vào site audd.io(https://audd.io/) để đăng
 kí lấy api nhận diện âm thanh
  - Tạo một database theo thông tin kết nối ở trên và import file laravel.sql (file ở trong thư mục laravel_service_upload_file ) 
  - Lấy etoken trong table storage_file (kiểm tra thời gian hết hạn) để xác thực podcast_web 
  - Thử truy cập vào http://127.0.0.1/laravel_service_upload_file/public nếu thành công thì sang bước tiếp theo
  - Trong thử mục podcast_web bạn chạy command `npm i
  - Sửa lại file .env thông tin kết nối với database bao gồm host,port,database,user,password và ETOKEN (Lấy ở bước trên), SEVER_IP=http://127.0.0.1/laravel_service_upload_file/public
  - Tạo một database theo thông tin kết nối ở trên và import file adonis.sql (file ở trong thư mục podcast_web)
  - Run command npm i -g @adonisjs/cli và adonis serve --dev
  - Truy cập vào địa chỉ http://127.0.0.1:3333 nếu thành công chuyển qua bước build app
  - Tại thư mục podcast_desktop_apprun command ```npm i``` sau đó bạn mở file home.js sửa lại biến server ở dòng đầu tiên bằng giá trị http://127.0.0.1:3333/episodes_api
(${url podcast website}/episodes_api)
  - Run command electron-packager ./ tên_app  --platform=win32 --arch=x64 --icon=./sound-wave.ico  có thể thay đổi icon theo ý muốn để build ra app windows (Muốn build ra linux hoặc macos 
thao khảo hướng dẫn electronjs)
  - Sau khi build ra app các bạn có thể tạo file setup rồi thay thế file podcast_setup.exe trong thư mục podcast_web/public/ để tạo link download
  
* Nhận thêm tính năng theo yêu cầu

More:
  - laravel_service_upload_file được viết bằng framework laravel và mục đích để lưu trữ file và đóng vai trò như proxy . Các bạn có thể thay đổi để lưu trữ file lên google cloud hoặc amazon s3 
  - Podcast website viết bằng framework adonisjs (nodejs) có cấu trúc tương tự laravel và đóng vai trò làm api cho app desktop
  - Podcast_desktop_app được viết bằng electronjs (nodejs)

### Thông tin liên hệ

Không thể cài đặt hoặc có lỗi sảy ra vui lòng liên hệ với tôi 

Hướng dẫn chi tiết được viết bằng markdown trong file document.md sau khi bạn tải source code về
 
 

 
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
23:03 - 7/1/2021
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN