[Mã code 46047]

Code website bán giày bằng Nodejs , Express , MongoDB , hỗ trợ cài đặt miễn phí.

  (1 Đánh giá)
  1       1775    

Tham khảo code website bán giày bằng Nodejs , Express , MongoDB , hỗ trợ cài đặt miễn phí.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
19-9-2022
Loại file
Full code
File download
 web bán giày nodejs.zip [29.6 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
-

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
7

Đánh giá (8)
5/5

Ngày tham gia
16/9/2022

- Code Website bán giày bằng Nodejs
- Công nghệ sử dung: Ngôn ngữ: Nodejs
 Mô tả chi tiết: 
 1. Khách Hàng
        - Xem sản phẩm
        - Chi tiết từng sản phẩm
        - Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục
        - Phân trang, lọc , sắp xếp sản phâm.
        - Top sản phẩm bán chạy, top sản phẩm mới...
        - Đăng ký, đăng nhập tài khoản khách
        - Đặt Hàng
        - Thêm vào giỏ hàng
        - Thanh toán đơn hàng
        - Comment(nếu đủ tgian).
        - Đánh giá sản phẩm.
        - Xem thông tin đơn hàng đã đặt.
        - Đổi thông tin khách hàng, đổi mật khẩu.
        - Chỉnh Sửa thông tin tài khoản.
2. Admin
        - Đăng nhập tài khoản quản lý.
        - Quản lý thông tin user
                + Thêm user
                + Cập nhật user
                + Danh sách user
        - Quản lý Sản phẩm:
                + Thêm Sản phẩm
                + Cập nhật sản phẩm (Nếu sản phẩm ko bán cập nhật thành không bán - ko xóa sp)
                + Danh sách sản phẩm
       - Quản lý danh mục sản phẩm
                + Thêm danh mục sản phẩm
                + Cập nhật danh mục sản phẩm
                + Danh sách danh mục sp
      - Quản lý thương hiệu:
                + Thêm thương hiệu
                + Cập nhật thương hiệu (Nếu Thương hiệu ko kinh doanh cập nhật thành ko kinh doanh - ko xóa)
                + danh sách thương hiệu
       - Quản lý đơn hàng:
                + Duyệt đơn hàng
                + Xem danh sách đơn hàng
      - Quản lý khách hàng:
               + Thêm Khách hàng 
               + Xem danh sách KH
               + Cập nhật thông tin KH
      - Thống kê đơn hàng
                + Theo năm, tháng, ngày,
                + Top 10 sản phẩm bán chạy, đơn hàng, sản phẩm, khách hàng
 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng

web bán giày bằng nodejs,Code web bán,website bán hàng express,web bán giày,web bán hàng


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- Tải đầy đủ code và data về máy.
- Import code vào visual code
- Sử dụng npm install để cài đặt các gói module
- Thay đổi cấu hình csdl
- Chạy lệnh npm start.
- Run:  localhos:3000/
- Tài khoản đăng nhập cho quản trị:
     Username: toanhuuvuong.com@gmail.com
     Password: 1234567 
- Truy cập  trang đăng nhập admin:   https://pagination1712825.herokuapp.com/admin-login.html
- Truy cập  trang giao diện web :       https://pagination1712825.herokuapp.com
- Nếu cần liên hệ để được hỗ trợ cài đặt và giải thích code nếu cần.
 Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (1)


tan Trả lời Thích  023:34 - 11/6/2023
có phần thanh toán ko bạn

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
21:33 - 19/9/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN