[Mã code 10411]

Full code Đồ án Web Quản Lý Tin Tức Trường Học PHP + Báo Cáo

  (1 Đánh giá)
  1       3283    

Xây dựng đồ án source code theo ngôn ngữ PHP + MYSQL, phù hợp với bài tập lớn của môn học hoặc đồ án ra trường

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
21-4-2019
Loại file
Full code
File download
 NewManagementPHP.zip [8.8 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ bạn mua từ a-z

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
33

Đánh giá (56)
4/5

Ngày tham gia
12/4/2019

TÊN ĐỀ TÀI: Xây Dựng Trang WebSite Quản Lý Tin Tức Liên Quan Đến Ngành Giáo Dục

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN.. I

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI III

LỜI CẢM ƠN.. IV

MỤC LỤC.. V

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. VI

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. VI

MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.. 2

1.1 Tóm Tắt Chương. 2

1.2 Mục Tiêu Của Đề Tài 2

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 3

2.1 Tóm Tắt Chương. 3

2.2 Ngôn Ngữ HTML/CSS/JS. 3

2.3 Ngôn Ngữ PHP. 3

2.4 Ngôn Ngữ MySql Sử Dụng Trong phpMyadmin. 4

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 5

3.1 Tóm Tắt Chương. 5

3.2 Biểu Đồ Dữ Liệu Diagram.. 5

3.3 Chi Tiết Các Bảng. 6

3.3.1 Bảng Tài Khoản. 6

3.3.2 Bảng Loại Tin. 6

3.3.3 Bảng Bài Viết 6

3.4 Sơ Đồ Giải Thuật 7

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM HOẶC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   12

4.1 Tóm Tắt Chương. 12

4.2 Giao Diện. 12

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 18

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 : Biểu đồ dữ liệu Diagram.. 5

Hình 2 : Giao diện trang chủ. 12

Hình 3 : Giao diện du học. 13

Hình 4 : Giao diện khoa học. 13

Hình 5 : Giao diện Câu chuyện giáo dục. 14

Hình 6 : Giao diện giáo dục các nước. 14

Hình 7 : Giao diện góc học tập. 15

Hình 8 : Giao diện tìm kiếm.. 15

Hình 9 : Giao diện đăng nhập của admin. 16

Hình 10 : Giao diện quản lý loại tin. 16

Hình 11 : Giao diện quản lý bài viết 17

Hình 12 : Giao diện quản lý tài khoản. 17

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1 : Bảng Tài Khoản. 6

Bảng 2 : Bảng Loại Tin. 6

Bảng 3 : Bảng Bài Viết 6

HÌNH ẢNH DEMO


web tin tức,web tin tức trường học,tin tức giáo dục,website tin tức trường học,Web quản lý tin tức,Website trường học

web tin tức,web tin tức trường học,tin tức giáo dục,website tin tức trường học,Web quản lý tin tức,Website trường học

web tin tức,web tin tức trường học,tin tức giáo dục,website tin tức trường học,Web quản lý tin tức,Website trường học

web tin tức,web tin tức trường học,tin tức giáo dục,website tin tức trường học,Web quản lý tin tức,Website trường học


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTNguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
21:11 - 21/4/2019
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN