[Mã code 41318]

Full Source Code đồ án website cửa hàng Laptop ASP.NET MVC5 + báo cáo

  (1 Đánh giá)
  9       2687    

Đồ án Website bán hàng Laptop dùng công nghệ ASP.NET MVC + SQL Sever. Chức năng Xem sản phẩm, xem bài viết, gửi liên hệ , đăng ký đăng nhập. tìm kiếm,...

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
18-2-2021
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 Computer.zip [60.59 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Hỗ trợ cài đặt

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
6

Đánh giá (11)
5/5

Ngày tham gia
21/1/2021

Website bán hàng laptop gồm database+ source + báo cáo :

 • Công nghệ WEB: MVC5
 • Visual Studio
 • SQL Sever

 

Chi tiết web: 

Phần người dùng:

 1. Xem sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm mới nhất
 2. Xem sản phẩm
 3. Xem chi tiết sản phẩm
 4. Các bài viết, trang đơn
 5. Gửi liên hệ
 6. Các danh mục sản phẩm & danh mục bài viết
 7. Tất cả sản phẩm
 8. Đăng nhập
 9. Đăng ký
 10. Đăng nhập
 11. Tìm kiếm

Phần Admin

 1. Đăng nhập, đăng xuất
 2. Danh mục sản phẩm, Sản phẩm, Chủ đề bài viết, Bài viết, Trang đơn, Menu, Slideshow (đều có các chức năng: Thêm, sửa, xóa, thay đổi trạng thái, khôi phục, chi tiết)
 3. Liên hệ: Xem liên hệ, trả lời, xóa
 4. Thành viên & quản trị viên.
 5. Đơn hàng : xem đơn hàng , cập nhật đơn hàng


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website

Code website bán hàng,ASP.NET,báo cáo đồ án website


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

mở visual studio

mở file web.config

<add name="StrC" connectionString="Data Source=DELL-PC;Initial Catalog=LaptopEL;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123456" providerName="System.Data.SqlClient" />

Data Source: tên máy SQL

Catalog: tên db

ID: tên truy cập Sql

Password: mật khẩu truy cập sql
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
18:07 - 18/2/2021
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN