[Mã code 10413]

Mã nguồn Xây dựng Web Bán Hàng Điện Thoại Java + Báo Cáo

  (1 Đánh giá)
  25       5148    

Code Java Đề tài “Xây dựng và thiết kế website thương mại bán điện thoại bằng JavaWeb”, phù hợp cho đồ án tốt nghiệp

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
21-4-2019
Loại file
Full code
File download
 OnlineShopWebService.zip [84 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ bạn mua từ a-z

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
33

Đánh giá (56)
4/5

Ngày tham gia
12/4/2019

LỜI CẢM ƠN.. II

MỤC LỤC.. III

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. VII

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. XI

MỞ ĐẦU.. 1

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG.. 2

1.1 Giới thiệu. 2

1.1.1 Giới thiệu hệ thống hiện tại 2

1.1.2 Hệ thống đề xuất 2

1.2 Mục đích của bản đặc tả. 3

1.3 Phạm vi tài liệu. 3

1.4 Mô tả về tài liệu. 3

PHẦN II TỔNG QUAN HỆ THỐNG.. 4

1.1 Đặt vấn đề. 4

1.2 Mục tiêu cần đạt được. 4

1.3 Phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề. 4

1.4 Phát biểu bài toán. 5

1.5 Mục tiêu hệ thống. 5

1.5.1 Đối với khách hàng. 5

1.5.2 Đối với người quản trị hệ thống. 6

1.6 Mô tả các đối tượng liên quan và người dùng hệ thống. 6

1.7 Nắm bắt nhu cầu các đối tượng liên quan. 6

1.8 Nắm bắt nhu cầu người dùng. 7

1.9 Phạm vi và giới hạn hệ thống. 7

1.10 Xác định thuật ngữ. 7

PHẦN III CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ.. 8

1.1     Giới thiệu về Java. 8

1.2     Java được sử dụng ở đâu. 8

1.3     Tại sao bạn nên học ngôn ngữ lập trình Java. 8

1.4     Khái niệm Framework Hibernate. 9

1.5     Khái niệm HTML, CSS, JavaScript 10

1.6     HTTP. 11

1.7     Mô tả về chương trình và các công cụ sử dụng. 11

PHẦN IV QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ.. 12

1.1     Kiến trúc ứng dụng mô hình 3 lớp. 12

1.2     Mô hình MVC trong Java. 12

1.3     Framework Hibernate. 13

PHẦN V DANH SÁCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG.. 14

1.1     Sơ đồ phân cấp chức năng (Bussiness Function Diagram). 14

1.2     Đối tượng của website. 15

1.3     Chức năng của hệ thống. 15

1.3.1       Đối với khách vãng lai 15

1.3.2       Đối với thành viên. 17

1.2.3 Đối với admin. 20

PHẦN VI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 24

1.1     Các tác nhân trong yêu cầu. 24

1.2     Các usecase trong hệ thống. 25

1.2.1 Usecase của admin. 25

1.2.2 Usecase của thành viên. 26

1.2.3 Usecase của khách vãng lai 28

1.3     Danh sách tác nhân. 29

1.4     Danh sách các usecase. 30

1.5     Lược đồ usecase chi tiết theo từng tác nhân. 32

1.6     Hiện thực hóa usecase. 33

1.6.1 Hiện thực hóa usecase khách vãng lai 33

1.6.2 Hiện thực hóa usecase thành viên. 35

1.6.3 Hiện thực hóa usecase admin. 36

1.6.4 Sơ đồ hoạt động ( Activity Diagram ). 38

PHẦN VII CÁC BIỂU ĐỒ.. 44

1.1     Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh. 44

1.2     Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 44

1.3     Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết 45

1.4     Sơ đồ giải thuật 52

1.4.1       Đăng nhập. 52

1.4.2       Đăng xuất 52

1.4.3       Xóa dữ liệu. 53

1.4.4       Cập nhật dữ liệu. 54

1.4.5       Thêm dữ liệu. 55

1.4.6       Giỏ hàng. 56

PHẦN VIII: THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 57

1.1     Lược đồ cơ sở dữ liệu. 57

1.2     Mô tả chi tiết các thuộc tính của thực thể. 57

1.2.1       Thực thể Abouts. 57

1.2.2       Thực thể Categories. 58

1.2.3       Thực thể Contacts. 58

1.2.4       Thực thể Contents. 59

1.2.5       Thực thể FeedBacks. 59

1.2.6       Thực thể Footers. 60

1.2.7       Thực thể OrderDetails. 60

1.2.8       Thực thể Orders. 61

1.2.9       Thực thể Producers. 61

1.2.10          Thực thể Products. 62

1.2.11          Thực thể Slides. 62

1.2.12          Thực thể UserGroups. 63

1.2.13          Thực thể Users. 63

1.2.14 Thực thể Actions. 64

1.3     Các bảng dữ liệu. 64

1.3.1       Bảng Abouts. 64

1.3.2       Bảng Categories. 64

1.3.3       Bảng Contacts. 65

1.3.4       Bảng Contents. 65

1.3.5       Bảng FeedBacks. 65

1.3.6       Bảng Footers. 66

1.3.7       Bảng OrderDetails. 66

1.3.8       Bảng Orders. 67

1.3.9       Bảng Producers. 67

1.3.10          Bảng Products. 67

1.3.11          Bảng Slides. 68

1.3.12          Bảng UserGroups. 68

1.3.13          Bảng Users. 69

1.3.14          Bảng Actions. 69

1.4 Biểu đồ lớp phân tích. 70

1.5 Biểu đồ thực thể quan hệ E-R.. 70

PHẦN IX CÀI ĐẶT – THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 71

1.1     Cài đặt 71

1.2     Yêu cầu tối thiểu. 71

1.3     Yêu cầu khuyên dùng. 71

1.4     Thiết kế giao diện. 72

1.4.1       Danh sách các giao diện. 72

1.4.2       Chi tiết các giao diện. 73

PHẦN X: KIỂM THỬ.. 81

1.1     Kiểm tra dữ liệu nhập. 81

1.2     Kiểm tra các liên kết 81

KẾT LUẬN.. 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 83

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ   85

HÌNH ẢNH DEMO


website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java

website bán điện thoại,Đồ án Web bán điện thoại,web bán điện thoại Java,Web bán điện thoại Java


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTNguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (1)


Nett Trả lời Thích  022:08 - 30/12/2020
Xin giúp tôi cài đặt để chạy

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
21:14 - 21/4/2019
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN