[Mã code 49277]

Hỗ trợ chuyển đổi sử dụng | Phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng java swing Quản lý sinh viên bằng Java Swing Tiêu luận quản lý sinh viên Java

  (1 Đánh giá)
  0       3961    

Quản lý sinh viên bằng Java Swing Tiêu luận quản lý sinh viên Java |Phần mềm quản lý điểm sinh viên | Javaswing | Phần mềm UI/UX đẹp do mình tự thiết kế Đầy đủ các chức năng dành cho quản lý trường

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
07-5-2024
Loại file
Full code
File download
 QuanLyDiemSinhVien.rar [66.2 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Hỗ trợ cài đặt

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
36

Đánh giá (59)
4/5

Ngày tham gia
23/4/2024

Quản lý sinh viên bằng Java Swing

Tiêu luận quản lý sinh viên Java

Phần mềm quản lý điểm sinh viên bằng java swing đầy đủ báo cáo

Đầy đủ các chức năng nhập điểm/ báo điểm về email/ UI/UX đẹp

Phân quyền cho giảng viên/ sinh viên đăng nhập

Chi tiết xem ở video

 

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/m3jUSiDlyqE" title="Phần mềm quản lý điểm sinh viên | Javaswing | Link tải dưới mô tả" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh

Quản lý sinh viên bằng Java Swing,Tiêu luận quản lý sinh viên Java,quản lý điểm sinh viên,Phần mềm quản lý điểm sinh viên,quản lý sinh viên java swing,quản lý điểm học sinh


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Tải về chạy bằng netbean

bakup database bằng file bak đi kèm
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
20:02 - 9/6/2024
Code rất tốt
Mọi người cần hỗ trợ hay gì có thể để lại thông tin liên hệ để mình hỗ trợ nhé, theo luật sàn mình không được để lại thông tin
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN