[Mã code 476]

Mã nguồn website bán hàng - Web giới thiệu sản phẩm

  (1 Đánh giá)
  1       382    

Source Code website công ty cung cấp thảm lớn tại Hà Nội. Phù hợp cho các công ty giới thiệu và bán sản phẩm.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
05-4-2016
Loại file
Full code
File download
 Tham Han Long.zip [14.2 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Thông tin code đúng như mô tả
Hỗ trợ người mua sau khi tải code

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
2

Đánh giá (2)
5/5

Ngày tham gia
29/8/2015

Mã nguồn Website bán hàng.Demo: https://thamhanlong.com/


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


web bán hàng,web giới thiệu sản phẩm,Web giới thiệu,code website bán hàng,Web công ty giới thiệu sản phẩm

web bán hàng,web giới thiệu sản phẩm,Web giới thiệu,code website bán hàng,Web công ty giới thiệu sản phẩm


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Sửa thông tin trong file wp-config.php

define('DB_NAME', 'hanlon_hl');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'hanlon_hl');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'bDDIsqQZt');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('WP_SITEURL', 'http://hanlong.com/'); // tên domain ở cuối ko có dấu /
define('WP_HOME', 'http://hanlong.com/'); // tên domain ở cuối ko có dấu /
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
23:53 - 25/11/2018
Code rất tốt
Code chất lượng, hỗ trợ tốt
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN