[Mã code 40841]

Full code phần mềm quản lý thư viện sử dụng WPF C# - LibraryManagement + Báo cáo

  (1 Đánh giá)
  2       3615    

Đồ án Full code phần mềm quản lý thư viện đầy đủ báo cáo và hướng dẫn. Hỗ trợ sử dụng và nhận sửa phần mềm theo yêu cầu.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
06-8-2020
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 Phần mềm quản lý Thư Viện.rar [46 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Thông tin code đúng như mô tả
Hỗ trợ người mua sau khi tải code


Source code
4

Đánh giá (5)
5/5

Ngày tham gia
7/10/2019

Chức năng cơ bản như:

1. Đăng nhập: Phân quyền Quản trị viên và nhân viên( phân quyền theo nhóm chức năng ).

2. Mượn, trả sách: Mượn, trả sách theo từng độc giả và quy định của thư viện về số sách mượn giới hạn và số ngày mượn giới hạn.

3. Độc giả: Thêm, xóa, sửa, gia hạn thẻ độc giả; xuất danh sách độc giả để lưu trữ, nhập vào danh sách độc giả từ file Excel.

4. Sách: Thêm, xóa, sửa sách; xuất danh sách Sách để lưu trữ, nhập vào danh sách các sách từ file Excel.

5. Báo cáo thống kê: Báo cáo thống kê sách mượn theo thể loại và sách trả trễ.

6. Quy định: Thay đổi các quy định của thư viện.

7. Nhân viên: Thêm, xóa, sửa nhân viên và quản trị viên.

8. Thu tiền phạt: Thu tiền phạt với những độc giả vi phạm quy định.

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý

Source code quản lý,wpf,Quản lý thư viện,library manager,QL Thư viện,phần mềm quản lý


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Cài đặt Visual Studio và SQL Server.
* Các bước chạy chương trình
 B1: Mở và thực thi file QLTV.sql chạy bằng SQL Server Managemegent Studio
 B2: Nếu server name của SQL Server của bạn khác .\sqlexpress. Vào file App.config. Tìm đến data source của connectionStrings. Sửa thành server name của sql server máy bạn.
B3: Chạy chương trình bằng Visual Studio
(Sẽ có file hướng dẫn cài đặt kèm hình ảnh khi bạn download source code)
 
- LƯU Ý: Tài khoản quản trị viên để đăng nhập là: 
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: abcd1234
 
Nếu có thắc mắc trong quá trình cài đặt các bạn có thể liên hệ mình Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
09:07 - 10/8/2020
Code rất tốt
Code chất lượng, hỗ trợ tốt
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN