[Mã code 45822]

Source code đồ án tốt nghiệp website sử dụng .Net core 5.0 có Bản đồ dịch bệnh Admin quản trị chi tiết

  (1 Đánh giá)
  0       208    

Đồ án website quản lý dịch bệnh covid19 tỉnh Hải Dương có sử dụng bản đồ số leafletjs, sơ đồ thống kê charjs, sql server, admin quản lý chi tiết , gửi gmail, tra cứu.. công nghệ .Net core 5.0

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
30-6-2022
Loại file
Full code
File download
 DoAnTotNghiep.rar [80 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng đầy đủ và giống demo 100%
Hỗ trợ cài đặt qua utraview
Code đầy đủ chức năng thống kê báo cáo
Full database


Source code
1

Đánh giá (1)
5/5

Ngày tham gia
30/6/2022

Đồ án website quản lý dịch bệnh covid19 tỉnh Hải Dương có sử dụng bản đồ số leafletjs, sơ đồ thống kê charjs, sql server, admin quản lý chi tiết , gửi gmail, tra cứu.. công nghệ .Net core 5.0

xuất file excel danh sách bệnh nhân, lưu, xuất ảnh biểu đồ thống kê, cấp thông tin tk mk cho bệnh nhân qua gmail


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#

Source website dịch bệnh,code web quản lý dịch bệnh,C# dịch covid,đồ án tốt nghiệp c#


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Sau khi cài đặt database qua file DataYte.bak 

Mọi người vào source code vào file appsetting.js

{
  "ConnectionStrings": {
    "DataContext": "server=Tên server máy bạn;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;database=DataYte"
  },
 
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft": "Warning",
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}
thay đổi chuỗi kết nối thành máy localhost của mình!

 
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (2)


Toàn Trương Trả lời Thích  022:24 - 4/8/2022
ib trao đổi mình không biết cài đặt và chạy ứng dụng.
Nguyễn Quang Thành Trả lời Thích  016:59 - 4/8/2022
Code lỗi

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
10:20 - 30/6/2022
Code rất tốt
code tốt
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN