[Mã code 45562]

Source code Website Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bằng PHP&Mysql

  (1 Đánh giá)
  7       1791    

Chia sẻ các bạn Source code Website Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bằng PHP&Mysql dùng cho sinh viên PHP&Mysql tham khảo nghiên cứu học tập.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
28-3-2022
Loại file
Full code
File download
 code Website Cửa Hàng Điện Thoại Di Động PHP&Mysql.zip [13.5 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Đúng mô tả

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
223

Đánh giá (255)
4/5

Ngày tham gia
11/2/2020

Mã nguồn Xây Dựng Website Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bằng PHP&Mysql sử dụng cho đồ án hoặc học tập rất tốt, code chia sẻ để các bạn có thể tự mình tham khảo và tự cài đặt.

Dùng cho các bạn sinh viên học về PHP tham khảo và nghiên cứu, học tập, và chỉ chạy trên Xampp.

không chạy trên hosting, và code này chỉ dành cho bạn đang học PHP. các bạn tìm tòi học hỏi thêm.

Đây là đầy đủ code chia sẻ cho các bạn sinh viên tham khảo, Chỉ phù hợp cho các bạn đang học lập trình PHP&Mysql nghiên cứu và tham khảo, đọc hiểu dòng code.

Sau khi cài đặt thành công đăng nhập trang khoản quản trị:

tài khoản: admin,

mật khẩu là 11111

đường dẫn quản trị đăng nhập tại .../cb_admin

 

Các bạn có thể xem các source code khác của mình tại: Trang cá nhân


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php

source code website bán điện thoại,code website bán điện thoại,đồ án web bán điện thoại php,web bán điện thoại php mvc,code web điện thoại php,code web bán điện thoại bằng php


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 1: Sau khi giải nén bạn sẽ thấy file CSDL là chuongmobile.sql trên thư mục mã nguồn gốc.
Bước 2: Tạo Database mới và nhập cơ sở dữ liệu này trên phpmyadmin.
Bước 3: Mở thư mục mã nguồn theo đường dẫn module/ConnectDatabase.php, hãy mở file này trên trình soạn thảo.
Bước 4: Bạn sẽ thấy một hàm khởi tạo như bên dưới.
 function __construct() {
        servername = "localhost";
        username = "root";
        password = "";
        dbname = "chuongmobile";
    }
Bước 5: Thay đổi các giá trị để kết nối tới cơ sở dữ liệu bạn vừa tạo ở bước 2.
- Servername: để là localhost
- username: Tài khoản quản trị database trên phpmyadmin, nếu bạn cài xampp sẽ có 1 tài khoản mặc định là root.
- password: Mật khẩu tài khoản, nếu tài khoản root thì mật khẩu rỗng.
- dbname : Tên database bạn đã tạo ở bước 2.Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
00:08 - 28/3/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN