[Mã code 46048]

Source code website quản lý sản phẩm bằng laravel PHP full code + database + báo cáo

  (1 Đánh giá)
  0       76    

Tham khảo website quản lý sản phẩm bằng laravel PHP full code, database, báo cáo. Mọi người dowload tham khảo code.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
19-9-2022
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 Code web.zip [52.3 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Hỗ Trợ cài đặt code miễn phí.
Liên hệ qua email để được hỗ trợ.

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
5

Đánh giá (5)
5/5

Ngày tham gia
16/9/2022

- Công nghệ sử dung:
+ Ngôn ngữ PHP
+ frameword: laravel 
+ CSDL : MYSQL
- Website quản lý sản phẩm gồm có các chức nắng:
+ Login : đăng nhập tài khoản quản lý bằng email và password để vào hệ thống.
+ Đăng ký : gồm các thông tin name, email, address, password tạo tài khoản mới.
+ Phân quyền admin và người dùng.
+ Quên mật khẩu bằng email
+ Quản lý user: thêm mới, cập nhật, xóa, lọc, tìm kiếm , hiện thị thông tin người dùng, phân quyền user.
+ Quản lý Role : Thêm mới các quyền từ admin.
+ Quản lý danh mục(category): thêm mới, cập nhật, xóa,xem chi tiết, lọc, tìm kiếm , hiện thị thông tin danh mục sản phẩm.
+ Quản lý sản phẩm(product): thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, tìm kiếm sản phẩm.
+ Quản lý stock: tạo mới, sửa, xóa,xem chi tiết tìm kiếm.
+ Quản lý coupon(phiếu giảm giá)tạo mới, sửa, xóa,xem chi tiết tìm kiếm.
+ Quản lý order:thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, tìm kiếm order.
+ Quản lý thông tin cá nhân: thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân, thay đổi password.
- Phân quyền tài khoản admin và tài khoản cấp cho người dùng.
- Chức năng chung: đăng nhập, đăng xuất, đổi pass, reset mật khẩu gửi mail.
- Dùng validation ràng buộc dữ liệu nhập vào chặt chẽ.code 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql

web quản lý,web quản lý sản phẩm bằng php,code website laravel,web quản lý sản phẩm,quản lý kho hàng,code php mysql


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- Tải code về máy và giải nén.
- import data: product.sql vào xamp mysql.
- Import code vào visual code.
- Chạy lệnh php artisan serve
- Thông tin đăng nhập: email: admin@gmail.com; pass: 12345678
- Liên hệ để hưỡng dẫn cài đặt, giải thích  sau khi mua code.Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
21:45 - 19/9/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN