[Mã code 45610]

Mã nguồn web bán bàn ghế laravel + vue js

  (1 Đánh giá)
  1       184    

Code Website được xây dựng bằng framework frontend là vue js với framework backend là laravel, fullstack developer.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
18-4-2022
Loại file
Full code
File download
 shop_mrkatsu-main.zip [6.5 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ qua teamview


Source code
5

Đánh giá (6)
5/5

Ngày tham gia
4/4/2018

1.Mua Hàng
2.Quản lý giỏ hàng
3.Quản lý sản phẩm
4.Quản lý User
5.Quản lý đơn hàng
6.Quản lý danh mục
7.Login ( email, google, fb ...)
8.Logout
9.Resigter
10.Phân quyền ( user, admin.....)
11.Checkout
12.Change Password
13.Lọc sản phẩm theo danh mục
14.Thống kê
15. Detect user
16.Phân loại sản phẩm
17.Tìm kiếm sản phẩm ( ở ngoài trang chủ )
18.Phân trang
19.Product detail


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel

code website php laravel,bán ghế sofa laravel,laravel vuejs,Code web bán bàn ghế laravel


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Step1 : Install Composer Dependencies
 
sudo docker-compose run composer install
Step 2: Install Composer Dependencies
 
sudo docker-compose run npm install
Step 3: Create a copy of your .env file config db in env && config/database.php
 
cp .env.example .env
https://drive.google.com/drive/folders/1053Pr1iNU2ImzzVJEBV5PXq7j4QKLOZp?usp=sharing
Step 4: Start server
 
sudo docker-compose up Close server
sudo docker-compose down
Step 5: connect php artisan
 
sudo docker-compose run php sh
Step 6: Generate an app encryption key
 
php artisan key:generate
php artisan config:cache
Step 7: Migrate the database
 
php artisan migrate
Step 8: Seed the database
 
php artisan db:seed
Step 9: Run vuejs open new tab terminal and run
 
sudo docker-compose run npm run watch
Step 10: Access http://localhost:8696/Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
16:08 - 18/4/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN