[Mã code 45727]

Full code đồ án Website bán quần áo - ruby on rails 85 chức năng + full báo cáo + slide

  (1 Đánh giá)
  0       79    

Đây là bộ code đồ án Website bán quần áo, với hơn 83 chức năng, kèm word + slide thuyết trình + kiểm thử chi tiết

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
21-5-2022
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.zip [344 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng đầy đủ như video demo
Cam kết hỗ trợ cài đặt


Source code
5

Đánh giá (6)
5/5

Ngày tham gia
4/4/2018

I) Webiste tổng cộng 82 chức năng 
1. Login (email, password, facebook)
2. Register
3. Reset password,
4. Remember password
5. Logout, message chat fb
6. Page Blogs, detail blogs, blog other....
7. Product whistlist (love, unlove..)
8. Star Rate, View rate product
9. Review comment,reply comment of product
10. Review images, manage image detail
11. Product orthers of product detail
12. Add to cart
13. Manage carts
14. product classification (feature, recommend...)
15. Contacts
16. My orders 
17. History View products
18. Manage my order
19. Statistics of products purchased by month
20. Profile info ( avatar, name, address....)
21. Change password, change your avatar
22. Send email notification when order done & send bill
23. Roles ( admin, user...)
24. Brands
25. Product category
26. Search Product,price, brand, autocomplete search
27. Product details
28. Manage size products
29. Manage Category
30. Manage Product
31. Manage Order
32. Manage Post
33. Manage User
34. Manage Comment
35. Manage Banner
36. Manage Availability
37. Manage Contacts
38. Checkout, payment online, cash on delivery
39. Manage products view
40. Manage product rate star
41. Export excel, scv,json..
42. Popular search keywords
43. Notifications, notification list, single...
44. Manage Notification
45. Manage Popular keywords
46. Voucher sales (expired, cost of voucher)
47. Manage voucher
48. Manage category post(blog)
49. Share product to fb
50. Cancel order
51. Manage brand
52. Comment product
53. Method Shipping
54. Manage shipping, service
55. Manage city
56. Product Sold
57. Export Invoice
58. Most Hot Product sold
59. Most viewed blog
60. Load more products, comments
61. Pagination
63. Quickly View 
64. Dashboard 
    + Revenue of each month, year...
    + Hot selling products
    + Total products in the system
    + Total order cancel of month, year
    + Total warehouse of the system
    + Best selling products of month, year
    + Total sales orders in of month, year
    + The most searched keywords of the month
    + Products with the most views in the month
    + Total number of voucher codes for the month
    + Most ordered products of the week (what day, quantity)
    + Status of orders
    + Total number of brands in the system
    + Most order month
    + Top availability best selling
    + Top availability is ordering 
    + Total shipping services
    + The most shipped service
||) Website sử dụng cơ sở dữ liệu:
+ MYSQL
+ POSGREL
+ Amazon S3
+ Redis
+ Sidekiq
3) Kèm các file báo cáo sau ( đã đính kèm trong link tải )
+ Word 280 Trang 
+ Kiểm thử excel manual testing 
+ Slide thuyết trình powerpoint 
4) Link web demo
+ Website : http://shopmrkatsu.tk/
+ Giới thiệu toàn bộ chức năng ở đây, vì web khá nhiều chức năng, nên mình quay video giới thiệu tổng quan hết ở đây nhé https://youtu.be/GBUV4Essc88
 
 
 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo

Website bán quần áo online,Website E-Commerce Fashion,Code Website bán quần áo,Full code Website bán quần áo,Code đồ án Website bán quần áo


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
+ Config tên database mk mysql của bạn ở file database.yml rồi chạy các lệnh ở dưới nhé là OK
- bundle install
- rails db:migrate
- rails db:seed
- bundle exec sidekiq
- rails s
Vô localhost:3000 rồi tận hưởng thôi :DNguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
22:55 - 21/5/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN