[Mã code 46134]

Winform C# + SQLServer - Quản lý quán ăn nhanh

  (1 Đánh giá)
  1       539    

Phần mềm quản lý quán ăn sử dụng Winform C# + SQLServer full code phù hợp để học tập và phát triển.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
19-10-2022
Loại file
Full code
File download
 WINFORM_QUANAN.zip [81 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng giống miêu tả
Hỗ trợ cài đặt

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
4

Đánh giá (7)
5/5

Ngày tham gia
28/6/2022

<div> Sử dụng thư viện Guna Framework để thiết kế giao diện</div> <div> Code C# kết nối SQL&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kết quả đạt được:&nbsp; <div> &nbsp;</div> <div> - Giao diện đăng nhập, ẩn hiện mật khẩu</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thêm, sửa, xóa thực đơn món ăn.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thêm, sửa, xoá danh sách bàn.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thêm, sửa, xoá danh mục.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thêm, sửa, xoá tài khoản.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thêm/giảm món ăn trong hoá đơn đặt món.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Chuyển bàn.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thanh toán hóa đơn, giảm giá hoặc không.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Tìm kiếm món ăn trong thực đơn.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - Thống kê được doanh thu theo thời gian lựa chọn và hiện tổng doanh thu của mốc thời gian đó.</div> </div> <p> &nbsp;</p>


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#

Quản lý quán ăn C#,Winform C# quản lý quán ăn,Quản lý quán ăn,code quản lý quán ăn C#


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
<div> - B1: Copy 2 file .mdf và .ldf ở thư mục DatabaseSQL vào thư Mục DATA của SQL Server sau đó attach vào CSDL SQL Server.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - B2: Mở Project.</div> <div> &nbsp;</div> <div> - B3: Mở NUGET =&gt; Tải Guna cho project</div> <div> &nbsp;</div> <div> - B4: Sửa thông tin connectionSTR trong file DataProvider.cs ở thư mục DAO</div> <div> &nbsp;</div> <div> Đăng nhập:</div> <div style="color: rgb(140, 102, 53);"> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(140, 102, 53);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 140, 0);">Quản lý</span></strong></span></div> <div> username: Admin</div> <div> password: quanly</div>


Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (1)


Nguyễn Tùng Lâm Trả lời Thích  020:48 - 24/3/2023
mình muốn liên hệ với tác giả thì làm thế nào nhỉ

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
16:29 - 19/10/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN