[Mã code 7415]

Đồ án angularjs + API website thương mại bán điện thoại + báo cáo

  (1 Đánh giá)
  2       887    

Sử dụng angularjs + API phù hợp với đồ án tốt nghiệp ra trường, website được xây dựng với công nghệ mới nhất hiện nay

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
12-4-2019
Loại file
Full code + Báo cáo
File download
 OnlineShopHanoiUniversityOfMiningAndGeology.zip [110 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ người mua

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
19

Đánh giá (33)
4/5

Ngày tham gia
12/4/2019

Mục Lục

PHẦN I : GIỚI THIỆU.. 3

1.      Giới thiệu hệ thống. 3

2.      Hệ thống đề xuất. 3

3.      Mục đích đặc tả. 4

4.      Phạm vi tài liệu. 4

PHẦN II : TỔNG QUAN HỆ THỐNG.. 4

1.      Phát biểu bài toán. 4

2.      Mục tiêu của hệ thống. 4

3.      Phạm vi hệ thống. 5

4.      Yêu cầu phần cứng. 6

5.      Phương pháp phát triển dự án. 7

6.      Các ước tính cho dự án. 9

PHẦN III : DANH SÁCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG.. 10

1.      Đối tượng của Website. 10

2.      Chức năng của hệ thống. 10

PHẦN IV : CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.. 25

1.      Yêu cầu về bảo mật. 26

2.      Yêu cầu về tính sử dụng. 26

3.      Yêu cầu về tính sao lưu. 26

4.      Yêu cầu về tính hỗ trợ.. 26

5.      Yêu cầu về các ràng buộc thiết kế. 26

6.      Yêu cầu về giao tiếp người dùng. 26

7.      7 . Yêu cầu về tính ổn định. 26

8.      Yêu cầu về pháp lý và bản quyền. 27

9.      Yêu cầu khác. 27

PHẦN V : KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.. 27

1.      Mô hình kiến trúc. 27

2.      Các kiến trúc giao tiếp. 28

PHẦN VI : THIẾT KẾ SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT. 30

1.      Ký hiệu. 30

2.      Đăng nhập. 31

3.      Cập nhật dữ liệu. 31

4.      Sửa thông tin dữ liệu. 32

5.      Xóa thông tin dữ liệu. 32

6.      Tìm kiếm dữ liệu. 33

PHẦN VII : BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU.. 34

1.      Biểu đồ phân cấp chức năng. 34

2.      Biểu đồ mức ngữ cảnh. 34

3.      Biểu đồ mức đỉnh. 35

4.      Biểu đồ mức dưới đỉnh. 36

PHẦN VII : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 40

1.      Mô tả các thuộc tính thực thể. 40

2.      Bảng mô tả dữ liệu. 45

3.      Sơ đồ quan hệ giữa các bảng. 50

PHẦN X : KIỂM THỬ.. 51

1.      Kiểm tra dữ liệu nhập. 51

2.      Kiểm tra các liên kết. 51

PHẦN XI : TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 52

 
HÌNH ẢNH DEMO


angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động

angularjs web bán điện thoại,mvc5 web bán di động,code web bán điện thoại,web bán điện thoại,Web thương mại điện thoại,Web điện thoại di động


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTNguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (1)


long phangia Trả lời Thích  021:50 - 10/6/2021
cho m xin ít hướng dẫn cài đặt với ạ

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
13:41 - 12/4/2019
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN