[Mã code 14419]

Full Code website Công ty wordpress cực đẹp chuẩn SEO Google ver2.0

  (1 Đánh giá)
  0       1332    

Đây là website giới thiệu công ty doanh nghiệp, chỉ cần 5' bạn sẽ có 1 trang web cho công ty cực đẹp với chi phí rất thấp. Phù hợp các công ty startup, và phù hợp với website nhiều ngành khác nhau.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
02-5-2019
Loại file
Full code
File download
 Code.zip [113.5 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cam kết hỗ trợ hết mình

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
13

Đánh giá (25)
4/5

Ngày tham gia
3/8/2017

- Responsive với mọi thiết bị, mọi kích thước màn hình

- Dễ cài đặt, nhanh gọn

- Giao diện đẹp, thân thiện, dễ chỉnh sửa

- Trang quản trị Admin mạnh mẽ và đủ chức năng quản lý

- Chuẩn SEO 2019 mới


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


website nội thất,website wordpress Nội thất,theme wordpress nội thất đẹp,website công ty nội thất,web giới thiệu nội thất


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Tải 2 file .rar và DB về 

2. Tạo DB và import file DB vào

3. Upload file .rar lên hosting và giải nén

4. Config lại file wp_config.php 

define('DB_NAME', 'DB_congty');  /** ten DB minh vua tao*/

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root');  /** ten user truy cap vao DB*/

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', ''); /** ten pass truy cap vao DB*/

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost'); /** dia chi DB*/

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

và thêm 2 dòng này vào file
if(!defined('WP_HOME')) define('WP_HOME', 'http://abc.com'); 
if(!defined('WP_SITEURL')) define('WP_SITEURL', ' http://abc.com'); 

5. Trong Database bạn sửa lại: HOME và URL 
Bạn dùng câu lệnh SELECT * FROM `wp_options` WHERE `option_name`='home' OR `option_name`='siteurl'
Và sửa lại đường dẫn thành domain của bạn: http://abc.com

6. Vào abc.com/wp_admin đăng nhập vào (user/pass mình đã nói ở mục 3), bạn vào Setting và click "Đường dẫn tĩnh Permalinks" và chọn cái cuối cùng

6. Kiểm tra lại website --> OK

- Nếu các bạn không làm được thì liên hệ mình, mình sẽ hổ trợ

Cảm ơn các bạn! Trân trọng.
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
10:48 - 2/5/2019
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN