[Mã code 46046]

Source code website hệ thống bán sách bằng Java Spring boot -Spring security -Spring Data JPA -Thymeleaf -MYSQL -full data

  (1 Đánh giá)
  0       1103    

Đồ án web Java - Web hệ thống bán sách sử dụng Java Spring Boot - Spring Data JPA - MYSQL -spring security - Đăng nhập jwt - phân quyền, Phân trang , Thống kê sản phẩm,...

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
19-9-2022
Loại file
Full code
File download
 Đồ án Bán sách 2022.zip [65.6 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Hỗ Trợ cài đặt code miễn phí
Liên hệ qua email để được hỗ trợ

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
7

Đánh giá (8)
5/5

Ngày tham gia
16/9/2022

- Đồ Án Website hệ thống bán sách 
- Công nghệ sử dụng:
  + Ngôn ngữ: java
  + frameword: spring boot, Spring Data JPA, Spring security
  + View: Thymelea, html, css, js, boostrap, jquery, ajax..
  + CSDL: MYSQL
 Mô tả chi tiết: 
- Giao diện trang web:
 + Trang chủ : hiện thị sản phẩm , sản phẩm best seller, sản phẩm mới nhất.
 + Tìm kiếm sản phẩm theo tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm..
 + Hiện thị danh mục sản phẩm, phân trang số lượng sản phẩm.
 + Hiện thị thông tin theo keyword
 + Chi tiết sản phẩm, đặt hàng
 + Xem thông tin sản phẩm
 + Xem toàn bộ sản phẩm
 + Xem chi tiết bài viết blog.
 + Đăng nhập tài khoản Spring security JWT.
 + Đăng ký tài khoản
 + Đăng xuất
 + Xem thông tin tài khoản, lịch sử đơn hàng của bạn, đổi password.
 + Giỏ hàng,chi tiết đơn hàng, thêm số lượng đơn hàng,xóa đơn hàng.
 + Thánh toán đơn hàng: sau khi nhận hàng, freeship, thanh toán bằng Paypal
 + In đơn hàng
- Phần quản lý admin:
 + Đăng nhập tài khoản quản lý
 + Quản lý sản phẩm: thêm , xóa, cập nhật, tìm kiếm, phân trang , hiện thị ảnh.
 + Quản lý danh mục
 + Quản lý tác giả
 + Quản lý NXB
 + Quản lý bài viết: Thêm sửa xóa bài viết
 + Quản lý đơn hàng
 + Quản lý user
 + Thông kê: sản phẩm, khách hàng, đơn hàng
 + Đăng xuất

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online

web bán sách,Web bán sách bằng java spring boot,Đồ án web bán sách bằng java,website bán sách,Hệ thống web bán sách bằng spring,full code web bán sách online


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- Dowload code về máy.
- import vào STS hoặc eclipes hoặc intelij...
- thay đổi cấu hình data file aplication.properties
- Chạy cổng quản lý ADMIN: localhost:8081/autopartsadmin
  + email: admin@gmail.com
  + password: 11111111
- Chạy cổnG giao diện web CLIENT: http://localhost:8080/client/
-Liên hệ để hưỡng dẫn cài đặt, giải thích  sau khi mua code.Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
15:21 - 19/9/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN