[Mã code 49257]

Website thương mại điện tử được xây dựng bằng React React, Redux, Material-UI Icons, Tailwind CSS, Create React App (CRA), Node.js, npm, Git, JSON

  (1 Đánh giá)
  0       103    

Dự án này là một ứng dụng thương mại điện tử được xây dựng bằng React. dự án có các chức năng sau: Hiển thị sản phẩm: Các sản phẩm được lấy từ các file dữ liệu như Adata.jsx, ALdata.jsx, v.v. Quản l

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
05-5-2024
Loại file
Full code
File download
 E-Commerce-Projcect-main.zip [2.55 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Cài đặt qua utraview


Source code
18

Đánh giá (22)
5/5

Ngày tham gia
11/11/2021

Dự án này là một ứng dụng thương mại điện tử được xây dựng bằng React. dự án có các chức năng sau:

  1. Hiển thị sản phẩm: Các sản phẩm được lấy từ các file dữ liệu như Adata.jsxALdata.jsx, v.v.

  2. Quản lý giỏ hàng: Các chức năng liên quan đến giỏ hàng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, và xóa tất cả sản phẩm khỏi giỏ hàng được xử lý bởi CartSlice.

  3. Hiển thị các trang khác nhau: Các trang như Trang chủ, Blog, Liên hệ, Đặt hàng, và Cửa hàng được xử lý bởi các file trong thư mục Pages.

  4. Sử dụng Redux để quản lý trạng thái ứng dụng: Redux được sử dụng để quản lý trạng thái giỏ hàng, như được thấy trong CartSlice và Store.jsx.

  5. Sử dụng Tailwind CSS để style ứng dụng: Cấu hình Tailwind CSS có thể được tìm thấy trong file tailwind.config.js.

  6. Sử dụng Create React App để khởi tạo và xây dựng ứng dụng: Như được mô tả trong README.md, dự án này được khởi tạo bằng Create React App và có các lệnh npm như npm startnpm testnpm run build, và npm run eject để phát triển, kiểm tra, xây dựng, và tùy chỉnh cấu hình của ứng dụng.

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử

Web điện tử,Web xây dựng,thương mại,xây dựng,webiste thương mại điện tử,web thương mại điện tử


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

npm i

npm start
Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
13:50 - 5/5/2024
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN