[Mã code 45873]

Winform C# + SQLServer - Full Code Đồ án Quản lý quán ăn nhanh quét mã MOMO, Report

  (1 Đánh giá)
  0       497    

Phần mềm quản lý quán ăn sử dụng Winform C# + SQLServer full code phù hợp để học tập và phát triển.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
01-8-2022
Loại file
Full code
File download
 DOAN_QLQuanAn.rar [50 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng đầy đủ giống miêu tả
Code có thống kê doanh thu, tạo mã quét Momo
Hỗ trợ cài đặt

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
6

Đánh giá (9)
5/5

Ngày tham gia
28/6/2022

Sử dụng thư viện Guna Framework để thiết kế giao diện
Code C# kết nối SQL 
 

Kết quả đạt được: 

- Report hóa đơn theo bàn , report doanh thu theo thời gian, report các thông tin quản lý

 
- Giao diện đăng nhập, ẩn hiện mật khẩu
 
- Thêm, sửa, xóa thực đơn món ăn.
 
- Thêm, sửa, xoá danh sách bàn.
 
- Thêm, sửa, xoá danh mục.
 
- Thêm, sửa, xoá tài khoản, thay đổi mật khẩu
 
- Thêm/giảm món ăn trong hoá đơn đặt món.
 
- Chuyển bàn.
 
- Thanh toán hóa đơn, giảm giá hoặc không. 
 
- Tìm kiếm món ăn trong thực đơn.
 
- Hiển thị được danh sách bàn bằng hình ảnh, đổi ảnh khi trạng thái bàn thay đổi.
 
- Tạo mã QR quét thanh toán tiền MOMO
 
- Thống kê được doanh thu theo thời gian lựa chọn và hiện tổng doanh thu của mốc thời gian đó.
 
- Quản lý danh sách thông tin tài khoản, danh mục, thực đơn, danh sách bàn, hóa đơn, doanh thu. 

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform

Quản lý quán ăn C#,C# quản lý quán ăn,C# quản lý quán ăn Winform,Winform C# quản lý quán ăn,Đồ án Winform


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
SQLEXPRESS - Visual Studio 2022
 
- B1: Copy 2 file .mdf và .ldf ở thư mục DatabaseSQL vào thư Mục DATA của SQL Server sau đó attach vào CSDL SQL Server.
 
- B2: Mở Project.
 
- B3: Mở NUGET => Tải Guna cho project
 
- B4: Sửa thông tin connectionSTR trong file DataProvider.cs ở thư mục DAO
 
Đăng nhập:
 
Quản lý
username: Admin
password: quanly
 
Nhân viên
username: Staff
password: nhanvien Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
23:41 - 1/8/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN