Hỗ trợ kỹ thuật khi mua code

Khi bạn thực hiện mua source code thành công, với các code lớn hơn hoặc bằng 100.000 VNĐ (thuộc nhóm code chất lượng), bạn sẽ thấy hiển thị "LINK DOWNLOAD" hoặc "LINK DỰ PHÒNG" kèm theo thông tin email và số điện thoại của người bán để bạn liên hệ nhờ tư vấn thêm.

 

Hoặc bạn cũng có thể xem lại thông tin liên hệ  với người bán trong lịch sử cá nhân "Code đã mua"

 

Hỗ trợ cài đặt, hỗ trợ cấu hình, hỗ trợ upload code, hỗ trợ kỹ thuật

 

Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả theo số điện thoại hoặc gửi email, nếu bạn gửi email để nhờ tác giả hỗ trợ vui lòng đảm bảo các thông tin sau:

 

 

  • Tiêu đề: Ghi rõ nội dung cần hỗ trợ.

 

  • Nội dung mô tả: Mô tả vấn đề  cần hỗ trợ, đính kèm thêm hình ảnh (Video chạy code)

 

  • Hoặc thông tin khác để làm rõ vấn đề cần hỗ trợ.

 

 

MẪU EMAIL GỬI HỖ TRỢ QUY CHUẨN VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

 

Hỗ trợ cài đặt, hỗ trợ cấu hình, hỗ trợ upload code, hỗ trợ kỹ thuật

 

 

Lưu ý:

 

  • Mọi trao đổi của bạn với tác giả qua email đều luôn đính kèm email của Topcode.vn là Topcode.vn@gmail.com để quản trị viên có thể theo dõi quá trình hỗ trợ từ phía các bạn, những thông tin đó giúp Topcode.vn có thể hiểu và lấy căn cứ để đảm bảo quyền lợi cho người mua và người bán tốt hơn, đồng thời nếu những vấn đề mà Topcode.vn có thể giải quyết được Topcode.vn sẽ phản hồi lại ngay, trước khi người bán phản hồi giúp cho việc hỗ trợ được nhanh chóng và kịp thời.

  • Các code dưới 100.000 VNĐ thuộc nhóm code tham khảo, phí đặt ra là phí tải code. Mức phí phù hợp cho các bạn DEV nghiên cứu phát triển. Các bạn phải biết cách cấu hình cài đặt source code mà bạn quyết định mua, trước khi download hệ thống đã hiển thị thông báo cụ thể với người mua. Tác giả sẽ không hỗ trợ và cài đặt hoặc cấu hình cho các bạn. Thông tin tác giả sẽ không được hiển thị với người mua.

 

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ đến:

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN