[Mã code 41396]

Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt OpenCV Python MySQL Tkinter

  (1 Đánh giá)
  3       3817    

Chia sẻ mã nguồn Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt đầy đủ chức năng

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
20-4-2021
Loại file
Full code
File download
 DiemDanhSV.rar [10.9 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng đầy đủ giống demo 100%
Hỗ trợ cài đặt qua teamview

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
3

Đánh giá (5)
5/5

Ngày tham gia
17/4/2021

Phần mềm có các chức năng chính như:

+)Admin

Quản lý sinh viên:Thêm ,sửa, xóa sinh viên,Lấy ảnh sinh viên,training data

Quản lý lớp học

Quản lý môn học:Thêm , sửa, xóa thông tin môn học. Đăng ký môn học cho sinh viên, giảng viên.

Quản lý buổi học:Thêm , sửa , xóa thông tin cho các buổi học của từng môn học đã thêm

Nhận diện điểm danh: Điểm danh các sinh viên có buổi học trong ngày hôm nay, so sánh với thời gian buổi học bắt đầu/kết thúc để đưa ra trạng thái điểm danh(Muộn +phút,Vắng học,Có mặt)

Thống kê:Thống kê các sinh viên đi muộn, trốn về sớm  hoặc không điểm danh

+)Giảng viên

*)Nhận diện điểm danh: cho phép điểm danh tất cả các buổi học trong ngày mà giảng viên được sắp xếp dạy

+)Quản lý sinh viên

+)Thống kê


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python

Nhận diện khuôn mặt,code nhận dạng khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv-python


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
*)Cài đặt XAMPP MySQL:
  https://www.apachefriends.org/download.html
  -Sau khi đã cài đặt xong,Mở XAMPP lên .Ở cột MySQL và Apeche chọn Start
  -Nếu không Start đc Apeche đổi cổng thành 8080.
  -MYSQL để mặc định ,không cần chỉnh sửa gì.
  -Sau khi đã Start thành công Apache và MySQL mở PHPMyAdmin bằng đường dẫn: http://localhost:8080/phpmyadmin/
  -Vào cột Import sau đó chọn file:  face_recognizer.sql để import CSDL
*)Cài đặt Python và Pycharm(Hoặc IDE nào có hỗ trợ Python)
*)Cài đặt các thư viện cần thiết để chạy App
  -Mở thư mục chương trình bằng Pycharm
  -Cài đặt các thư viện sau bằng cách mở Terminal và nhập:
   pip install + tên thư viện:
pip install mysql.connector
pip install opencv-python
pip install Pillow
pip install numpy
pip install tkcalendar
   Nếu thiếu thư viện nào bạn cài thêm nhé.
*)Sau khi đã cài đặt xong Run file login.py để chạy chương trình
Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Admin bằng cách chọn đăng nhập bằng Admin
tk:admin 
pass:123456Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (1)


Vân Trả lời Thích  013:05 - 16/12/2021
làm sao để được hỗ trợ cài đặt qua teamview ạ

ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
18:28 - 20/4/2021
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN