[Mã code 46045]

Phần mềm điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt OpenCV-Python-MySQL-Tkinter.

  (1 Đánh giá)
  5       1470    

Đồ án điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt - OpenCV-Python-MySQL-Tkinter

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
19-9-2022
Loại file
Full code
File download
 DiemDanhHSAPP.rar [3.71 MB MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Chức năng đầy đủ giống demo 100%
Hỗ trợ cài đặt qua ultraview
Code đầy đủ chức năng báo cáo,thống kê

(Hạng vàng)
Xem trang

Source code
4

Đánh giá (6)
5/5

Ngày tham gia
17/4/2021

Phần mềm có các chức năng chính như:

 

  *)Học sinh: Thêm, sửa ,xóa thông tin học sinh,Chụp ảnh học sinh bằng Webcam.

            Sau khi đã chụp ảnh học sinh xong.Chọn Training Data để Train model nhận dạng học sinh.

  *)Buổi học: Thêm,sửa,xóa thông tin buổi học của từng môn học.

  *)Xem ảnh: Xem tất cả các ảnh của học sinh đã chụp trong máy.

  *)Nhận dạng: Cho phép điểm danh tất cả các buổi học trong ngày

            Chọn Lớp học có buổi học trong ngày sau đó chọn Mở Camera để bắt đầu điểm danh:

            Hệ thống sẽ thông báo ra màn hình những học sinh điểm danh thành công và lưu lên database.

            Những học sinh chưa có dữ liệu khuôn mặt hoặc không có trong tiết học sẽ thông báo lên màn hình.

            Kiểm tra thời gian vào,ra lớp và so sánh với thời gian bắt đầu/kết thúc của tiết học qua đó lưu trạng thái điểm danh(Đi muộn,vắng,Có mặt) lên Database

  *)Điểm danh: Cho phép xem thông tin tất cả các bản điểm danh đc lưu trữ trên DB

  *)Thống kê: Thống kê các học sinh đi muộn, trốn về sớm  hoặc không điểm danh

  *)Xuất file excel: Có trong các chức năng Điểm danh, thống kê

  *)Thêm danh sách học sinh, buổi học bằng file excel : Thêm các danh sách học sinh theo mẫu excel có sẵn lên database

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO


nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

nhận diện khuôn mặt opencv-python,Nhận diện khuôn mặt,nhận dạng khuôn mặt,điểm danh học sinh bằng nhận diện khuôn mặt,điểm danh học sinh,điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
*)Cài đặt XAMPP MySQL:
  https://www.apachefriends.org/download.html
  -Sau khi đã cài đặt xong,Mở XAMPP lên .Ở cột MySQL và Apeche chọn Start
  -Nếu không Start đc Apeche đổi cổng thành 8080.
  -MYSQL để mặc định ,không cần chỉnh sửa gì.
  -Sau khi đã Start thành công Apache và MySQL mở PHPMyAdmin bằng đường dẫn: http://localhost:8080/phpmyadmin/
  -Vào cột Import sau đó chọn file:  face_recognizer.sql để import CSDL
*)Cài đặt Python (3.6.5) và Pycharm(Hoặc IDE nào có hỗ trợ Python)
*)Cài đặt các thư viện cần thiết để chạy App
  -Mở thư mục chương trình bằng Pycharm
  -Cài đặt các thư viện sau bằng cách mở Terminal và nhập:
   pip install + tên thư viện:

pip install opencv-contrib-python

            pip install mysql.connector

            pip install opencv-python

            pip install Pillow

            pip install numpy

            pip install tkcalendar

            pip install openpyxl

            pip install xlrd==1.2.0
   Nếu thiếu thư viện nào bạn cài thêm nhé.
*)Sau khi đã cài đặt xong Run file LoginPage.py để chạy chương trình
Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Admin bằng cách chọn đăng nhập bằng Admin
tk:admin 
pass:123456Nguồn: Topcode.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
11:11 - 19/9/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN